Privacyverklaring

MarKand Bowen en Pedicure, gevestigd aan Gerberalaan 56 1424 AV De Kwakel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 • MarKand Bowen en Pedicure
 • Gerberalaan 56
 • 1424 AV
 • De Kwakel
 • 0297 - 53 40 45

 

M. Kandelaar is de Functionaris Gegevensbescherming van MarKand Bowen en Pedicure. Zij is te bereiken via info@bowenmarkand.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

MarKand Bowen en Pedicure verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en geslacht

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang.
Daarom heeft MarKand Bowen en Pedicure passende beveiligingsmaatregelen genomen voor de digitale persoonsgegevens.
De medische gegevens worden uitsluitend verwerkt in een papieren dossier en in een afgesloten kast bewaard. De gezondheidsgegevens zullen door MarKand Bowen en Pedicure alleen gedeeld worden in voorkomende gevallen met een waarnemer voor de verlening van complementaire zorg. De waarneming geschied alleen indien de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven.
MarKand Bowen en Pedicure zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MarKand Bowen en Pedicure verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

MarKand Bowen en Pedicure neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MarKand Bowen en Pedicure) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MarKand Bowen en Pedicure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens > Bewaartermijn zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat MarKand Bowen en Pedicure zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
 • Medische gegevens > Worden volgens wetgeving 20 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

MarKand Bowen Therapie en Pedicure verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MarKand Bowen Therapie en Pedicure blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

MarKand Bowen Therapie en Pedicure gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MarKand Bowen Therapie en Pedicure gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Google Analytics

Naam: _ga

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookie: Google Analytics

Naam: _gat

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: Sessie

 

Cookie: Google Analytics

Naam: _gid

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: Sessie

 

Cookie: Google Analytics

Naam: collect

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: Sessie

 

Cookie: Mono

Naam: _cfduid

Functie: Noodzakelijke cookie om de basisfuncties van de website bruikbaar te maken en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookie.

Bewaartermijn: 1 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MarKand Bowen Therapie en Pedicure en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bowenmarkand.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MarKand Bowen Therapie en Pedicure wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MarKand Bowen Therapie en Pedicure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bowenmarkand.nl.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-06-2020